Công văn 115/2020/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS

115/2020/CV-VASEP
28/08/2020
Tổng cục Thủy sản
Ngày 28/8/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 115/2020/CV-VASEP gửi Tổng cục Thuế v.v bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) chân thành cảm ơn Tổng cục Thuế đã xem xét kiến nghị của Hiệp hội tại văn bản số 104/2020/CV-VASEP ngày 30/7/2020 v/v vướng mắc trong chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản, và tổ chức cuộc họp ngày 14/8/2020 giữa Quý Tổng cục với đại diện VASEP, Tổng cục Thủy sản và đại diện doanh nghiệp (DN) nhằm tháo gỡ, giải quyết kiến nghị của Hiệp hội.

Bên cạnh kết luận của lãnh đạo Tổng cục tại cuộc họp kể trên v/v có ngay văn bản xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Kế hoạch Đầu tư, thì Lãnh đạo Tổng cục cũng đề nghị Hiệp hội cung cấp thêm các thông tin về quy trình và công nghệ chế biến của các nhóm hàng thuỷ sản khác nhau có đặc thù hoạt động chế biến theo đúng thực tiễn và đã được quy định tại Luật An toàn thực phẩm và Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Theo đó, Hiệp hội đã tổng hợp thêm nữa từ các DN hội viên trong 2 tuần qua và xin cập nhật báo cáo với Quý Tổng cục như sau:

I. Các nhóm sản phẩm thuỷ hải sản chế biến:

1. Các sản phẩm cá tra.

2. Các sản phẩm tôm.

3. Các sản phẩm cá ngừ.

4. Các sản phẩm nhuyễn thể hai vỏ (nghêu, ngao, sò...).

5. Các sản phẩm nhuyễn thể chân đầu (mực lá, mực nang, mực ống, bạch tuộc...).

6. Các sản phẩm thủy hải sản khác (các loại cá biển, sản phẩm phối trộn surimi,...).

II. Các phương pháp công nghiệp áp dụng để chế biến các sản phẩm thuỷ hải sản đông lạnh

1. Bảo quản bằng đá lạnh

2. Cấp đông và bảo quản lạnh đông

3. Sử dụng máy dò kim loại.

Trên tinh thần cuộc họp ngày 14/8/2020, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Tổng cục sớm có văn bản xin ý kiến của 2 Bộ (NNPTNT và KHĐT), cũng như xem xét các nội dung thông tin thực tiễn kể trên để giải quyết vướng mắc cho cộng đồng DN thuỷ sản.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
15/CV-VASEP 01/03/2021 Công văn Công văn 15/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định Chính phủ
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp