Công văn 11125/BTC-TCT: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

11125/BTC-TCT
14/09/2020
Bộ Tài chính
Ngày 14/9/2020, Bộ Tài chính đã ban hành công văn 11125/BTC-TCT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết có nhận được công văn 4476/BNN-TCTS của Bộ NN&PTNT, công văn số 104/2020/CV-VASEP của Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) và công văn 4531/UBND-KT của UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị giải quyết về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản của các DN chế biến thủy sản. Cụ thể, tại công văn của Bộ NN&PTNT có nêu phản ánh kiến nghị của VASEP như sau: căn cứ khái niệm về chế biến thực phẩm quy định tại khoản 4 và khoản 16 Điều 2 của Luật ATTP 2010 thì ngành chế biến thủy sản, cụm từ “theo phương pháp công nghiệp” được sử dụng là công nghệ đông lạnh thực phẩm, cấp đông sản phẩm đến nhiệt độ -18 độ C và căn cứ mã ngành kinh tế tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, VASEP kiến nghị cho phép 3 hoạt động chế biến thủy hải sản((1) chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18 độ C, (2) chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín, (3) chế biến từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng GTGT) được xác định là hoạt động chế biến thủy sản và được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Căn cứ trên các quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đề nghị Bộ NN&PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về 3 hoạt động theo kiến nghị của VASEP có phải là hoạt động chế biến thủy sản hay không để áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN theo đúng quy định của pháp luật.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
15/CV-VASEP 01/03/2021 Công văn Công văn 15/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định Chính phủ
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp