Quyết định 2787/QĐ-BYT: ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp"

2787/QĐ-BYT
05/06/2021
05/06/2021
Bộ Y tế
Ngày 05/06/2021, Bộ Y tế ra Quyết định 2787/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp"(CSSXKD, KCN).

Khi chưa có trường hợp mắc COVID-19, CSSXKD cần tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho người lao động (NLĐ) bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp. Việc xét nghiệm này cần tiến hành tối thiểu 5-7 ngày/lần cho toàn bộ NLĐ tham gia cung cấp dịch vụ có tiếng xúc với NLĐ tại CSSXKD và tối thiểu 20% NLĐ tại CSSXKD có nguy cơ cao.

Khi có trường hợp mắc tại 1 CSSXKD, KCN, phong tỏa tạm thời toàn bộ CSSXKD, KCN hoặc từng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất /vị trí làm việc có trường hợp F0 theo tình hình thực tế. Cách ly trường hợp F0 tại chỗ tại CSSXKD, KCN; thông báo cơ quan y tế để chuyển cách ly, đồng thời tiến hành rà soát, truy vết, lập danh sách F1, F2 và phối hợp lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động theo nguy cơ.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, tùy tình huống mà CSSXKD, KCN thực hiện các bước xử trí tiếp theo theo Hướng dẫn. Ngoài ra, các CSSXKD, KCN chỉ sử dụng NLĐ được xác nhận đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm trong thời gian trước ngày dự kiến làm việc 28 ngày và có 2 lần xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính trước thời gian dự kiến làm việc 14 ngày.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/06/2021.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1956/QĐ-TTg 19/11/2021 Quyết định Quyết định 1956/QĐ-TTg: về việc ký Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước CHND Trung Hoa về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ANTP và KDTV (SPS)
1968/QĐ-TTg 22/11/2021 22/11/2021 Quyết định Quyết định 1968/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030"
7268/BCT-ĐB 16/11/2021 Quyết định Công văn 7268/BCT-ĐB: thông báo thời điểm có hiệu lực của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)
3475/QĐ-BNN-TCTS 30/08/2018 Quyết định Quyết định 3475/QĐ-BNN-TCTS: phê duyệt đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 2030
4354/QĐ-BNN-TCTS 02/11/2020 02/11/2020 Quyết định Quyết định 4354/QĐ-BNN-TCTS: phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanh
3550/QĐ-BNN-TCTS 12/08/2021 Quyết định Quyết định số 3550/QĐ-BNN-TCTS: phê duyệt Đề án phát triển Nuôi trồng thuỷ sản bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 06/11/2021 Quyết định Quyết định 33/2021/QĐ-TTg: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 06/11/2021 Quyết định Quyết định 33/2021/QĐ-TTg: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19