SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1956/QĐ-TTg 19/11/2021 Quyết định Quyết định 1956/-TTg: về việc Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á Chính phủ nước CHND Trung Hoa về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ANTP KDTV (SPS)
7268/BCT-ĐB 16/11/2021 Quyết định Công văn 7268/BCT-ĐB: thông báo thời điểm hiệu lực của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)
1968/QĐ-TTg 22/11/2021 22/11/2021 Quyết định Quyết định 1968/-TTg: phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030"
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 06/11/2021 Quyết định Quyết định 33/2021/-TTg: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 06/11/2021 Quyết định Quyết định 33/2021/-TTg: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
4800/QĐ-BYT 12/10/2021 12/10/2021 Quyết định Quyết định 4800/-BYT: ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
1664/QĐ-TTg 04/10/2021 04/10/2021 Quyết định Quyết định 1664/-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
3309/QĐ-TLĐ 01/10/2021 31/10/2021 Quyết định Quyết định 3309/-TLĐ: hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách
28/2021/QĐ-TTg 01/10/2021 01/10/2021 Quyết định Quyết định 28/2021/-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
27/2021/QĐ-TTg 25/09/2021 29/09/2021 Quyết định Quyết định 27/2021/-TTg: giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1507/QĐ-TTg 13/09/2021 13/09/2021 Quyết định Quyết định 1507/-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn quản đàn lưỡng di xa đến năm 2025
3089/QĐ-TLĐ 24/08/2021 24/08/2021 Quyết định Quyết định 3089/-TLĐ: hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng
1974/QĐ-BCT 18/08/2021 18/08/2021 Quyết định Quyết định 1974/-BCT: phê quyệt công bố danh sáchDoanh nghiệp xuất khẩu uy tínnăm 2020
1408/QĐ-TTg 16/08/2021 16/08/2021 Quyết định Quyết định 1408/-TTg: phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030
3550/QĐ-BNN-TCTS 12/08/2021 Quyết định Quyết định số 3550/-BNN-TCTS: phê duyệt Đề án phát triển Nuôi trồng thuỷ sản bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030
3355/QĐ-BYT 08/07/2021 08/07/2021 Quyết định Quyết định 3355/-BYT: ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 20212022
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 07/07/2021 Quyết định Quyết định 23/2021/-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
2959/QĐ-BNN-QLCL 06/07/2021 01/08/2021 Quyết định Quyết định 2959/-BNN-QLCL: sửa đổi, bổ sung quy định kiểm soát, chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc dùng làm thực phẩm
2840/QĐ-BNN-TCTS 28/06/2021 28/06/2021 Quyết định Quyết định 2840/-BNN-TCTS: chỉ định công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng Việt Nam
930/QĐ-TTg 14/06/2021 14/06/2021 Quyết định Quyết định 930/-TTg: bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản