SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
2064/QĐ-BTNMT 26/06/2018 26/06/2018 Quyết định Quyết định 2064/-BTNMT: Ban hành kế hoạch hành động của BTNMT thực hiện nghị quyết số 19-2018/NQ-CP
761/XNK-NS 28/06/2018 Công văn Công văn 761/XNK-NS: tăng cường kiểm soát ATTP thủy sản xuất khẩu sang Hàn Quốc
3381/BTNMT-TCMT 27/06/2018 Công văn Công văn 3381/BTNMT-TCMT: tháo gỡ vướng mắc, bất cập của doanh nghiệp thủy sản trong lĩnh vực xử nước thải bảo vệ môi trường
12/2018/TT-BCT 15/06/2018 15/06/2018 Thông tư Thông 12/2018/TT-BCT: quy định chi tiết một số điều của luật quản ngoại thương nghị định 69/2018/-CP
672/QĐ-BKHCN 28/03/2018 28/03/2018 Quyết định Quyết định 672/-BKHCN: công bố tiêu chuẩn quốc gia
11/2018/TT-BCT 19/05/2018 01/07/2018 Thông tư Thông 11/2018/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung thông 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên minh Kinh tế Á Âu
1408/QĐ-BCT 27/04/2018 27/04/2018 Quyết định Quyết định 1408/-BCT: phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa một loạt các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản nhà nước của Bộ Công thương năm 2018
06/2018/TT-BCT 20/04/2018 15/06/2018 Thông tư Thông 06/2018/TT-BCT: quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
CV 464/XNK-XXHH 16/04/2018 Công văn CV 464/XNK-XXHH: Triển khai REX trong khuôn khổ GSP
1991/BTNMT-TCMT 18/04/2018 Công văn CV 1991/BTNMT-TCMT về việc phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
17/2018/TT-BGTVT 09/04/2018 01/07/2018 Thông tư Thông 17/2018/TT-BGTVT: Quy định quản khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền
05/2018/TT-BCT 03/04/2018 03/04/2018 Thông tư Thông 05/2018/TT-BCT: Quy định về xuất xứ hàng hóa
560/LĐTBXH-BHXH 06/02/2018 Công văn Công văn 560/LĐTBXH-BHXH: Xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm hội
857/BCĐTƯVSATTP 07/02/2018 Công văn Công văn 857/BCĐTƯVSATTP: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/-CP
28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 15/09/2015 Thông tư Thông 28/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm một số điều của Nghị định 28/2015/-CP hướng dẫn Luật việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp
595/QĐ-BHXH 14/04/2017 01/05/2017 Quyết định Quyết định 595/-BHXH: Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - Bệnh Nghề nghiệp, quản sổ BHXH, thẻ BHYT
384/BHXH-CSXH 31/01/2018 01/01/2018 Công văn Công văn 384/BHXH-CSXH: Triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm hội hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
32/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 15/02/2018 Thông tư Thông 32/2017/TT-BLĐTBXH: Quy định mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng BHXH
498/ATLĐ-CSBHLĐ 29/12/2017 Công văn Công văn 498/ATLĐ-CSBHLĐ: Tháo gỡ vướng mắc về việc công việc CBTS đông lạnh bị xếp vào nhóm nghề nặng nhọc độc hại
27/2017/TT-BCT 06/12/2017 06/12/2017 Thông tư Thông 27/2017/TT-BCT: Sửa đổi TT 28/2015/TT-BCT về thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN