Công văn 1493/BKHCN-TĐC: sử dụng mã nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu

1493/BKHCN-TĐC
25/05/2020
Các Bộ khác
Ngày 25/5/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi Công văn số 1493/BKHCN-TĐC tới Bộ Tài chính về việc sử dụng mã nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu.

Tại công văn này, Bộ KH&CN cho biết, thời gian vừa qua Bộ đã nhận được phản ánh của các DN XK liên quan đến quy định về sử dụng mã nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Để hỗ trợ DN XK vượt qua khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 gây ra và tạo mọi điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, Bộ KH&CN hướng dẫn triển khai thực hiện Khoản 2 Điều 19b (được bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) như sau:

1. Về quyền sử dụng mã nước ngoài:

Bằng chứng cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chủ sở hữu mã nước ngoài ủy quyền sử dụng bao gồm một trong các hình thức sau: văn bản ủy quyền, thư ủy quyền hoặc hợp đồng gia công hoặc thư điện tử ủy quyền hoặc các hình thức ủy quyền khác được quốc tế công nhận, có ký tên và đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các tài liệu cung cấp.

2. Bộ KH&CN đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thông báo cho Tổng cục Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) những trường hợp DN XK chưa có văn bản xác nhận hoặc ủy quyền sử dụng mã nước ngoài để theo dõi, tổ chức thực hiện hậu kiểm.

Từ đầu năm 2020, VASEP cũng nhận được phản ánh của nhiều DN XK thủy sản về bất cập liên quan đến quy định đăng ký sử dụng mã số mã vạch (MSMV) nước ngoài trên bao bì các lô thủy sản xuất khẩu (XK) đúng vào dịp cộng đồng DN đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ngày 31/3/2020, VASEP đã gửi công văn số 34/2020/CV-VASEP tới Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) và Tổng cục TĐC kiến nghị giải quyết vướng mắc nói trên. Ngày 20/4/2020, Hiệp hội nhận được văn bản trả lời của Tổng cục TĐC số 1006/TĐC-HCHQ ký ngày 08/4/2020, nhưng CV này chưa giải quyết được các vướng mắc nêu trên cho cộng đồng DN thủy sản.

Ngày 22/4/2020, VASEP tiếp tục gửi Công văn số 46/2020/CV-VASEP tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng kính gửi ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách TTHC; ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và ông Trần Văn Vinh – Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiến nghị giải quyết vướng mắc trong quy định đăng ký sử dụng mã số mã vạch đối với hàng xuất khẩu tại NĐ 74/2018.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/2021/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/2021/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/2021/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/2021/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont và tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển