Công văn 3680/BTNMT-TNN: Phúc đáp văn bản số 42/2020/CV-VASEP ngày 15/4/2020 của VASEP

3680/BTNMT-TNN
08/07/2020
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phúc đáp văn bản số 42/2020/CV-VASEP ngày 15/4/2020 của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam về việc kiến nghị gia hạn thêm thời hạn hoàn thành việc xây dựng hệ thống quan trắc nước ngầm tự động; hệ thống quan trắc nước thải tự động, xây dựng công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14001, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Đối với kiến nghị gia hạn thời gian hoàn thành việc xây dựng hệ thống quan trắc nước ngầm tự động. Các DN nếu thuộc đối tượng phải hoàn thành việc xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nước dưới đất tự động thì cần thực hiện theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

2. Đối với kiến nghị gia hạn thời gian hoàn thành việc xây dựng hệ thống quan trắc nước thải tự động, xây dựng công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14001

Các DN nếu thuộc đối tượng phải hoàn thành việc xây dựng hệ thống quan trắc nước thải tự động, xây dựng công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố thì cần thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Các DN chế biến thủy sản phải hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công văn 42/2020/CV-VASEP


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/2021/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/2021/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/2021/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/2021/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont và tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển