Công văn 0959/XNK-NS: cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến IUU

0959/XNK-NS
26/08/2020
Bộ Công Thương
Ngày 26/8/2020, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, đã có công văn số Công văn 0959/XNK-NS về việc cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo đó, với vai trò là đầu mối của Bộ tại Tổ công tác liên ngành trực tiếp thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, Cục XNK đề nghị các Sở Công thương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg, các Công điện: số 732/CĐ-TTg, số 1275/CĐ-TTg, Quyết định số 78/QĐ-TTg, văn bản số 1063/TTg-NN và các văn bản khác của Ban chỉ đạo quốc gia về IUU.

Các Sở Công thương cần tích cực phối hợp với Sở NN&PTNT cũng như các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo UBND triển khai hiệu quả công tác chuyên môn trong phạm vi phụ trách liên quan đến Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong thực tế trên địa bàn.

Các Sở Công thương cần chủ động đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU để các doanh nghiệp, ngư dân và người dân trên địa bàn cập nhật, tiếp cận thông tin về chống khai thác IUU đầy đủ, kịp thời nhằm tránh các thông tin tiêu cực gây bất lợi đến nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” của Việt Nam.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/2021/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/2021/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/2021/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/2021/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont và tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển