Công văn 4962/CHHVN-VTDVHH: giá cước vận tải container bằng đường biển

4962/CHHVN-VTDVHH
25/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải
Ngày 25/12/2020, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, đã có công văn 4962/CHHVN-VTDVHH về giá cước vận tải container bằng đường biển.

Theo đó, Cục đề nghị các Hãng tàu vận tải biển container hoạt động tại Việt Nam như sau:

- Thực hiên nghiêm túc chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt nam tại công vắn số 4525/CHHVN-VTDVHH về việc thực hiện niêm yết giá theo Nghị định số 146/2016/NĐ-CP. Cung cấp thông tin về việc niêm yết giá, phụ giá dịch vụ vận chuyển hàng hoá containẻ bằng đường biển theo Phụ lục kèm theo gửi về Cục Hàng hải Việt Nam.

- Có biện pháp tăng lượng dữ trữ container rỗng (loại 40 feet) ở Việt Nam để đáp ứng nhu cầu XK hàng hoá bằng container cho các chủ hàng trong giai đoạn nhu cầu tăng cao hiện nay.

- Công khai, minh bạch về giá cước vận chuyển container và thực hiện việc tăng giá theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam; đồng thời có biện pháp kiểm tra, giám sát các bộ phận điều hành không để các cá nhân lợi dụng tình hình hiện tại của thị trường trục lợi, chào giá bất hợp lý gây khó khăn cho các chủ hàng và gây rối thị trường vận tải biển.

- Kêu gọi các Hãng tàu vận tải biển container đồng hành cùng các DN XNK của Việt Nam trong giai đoạn khó khăn hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 11/CT-TTg  và văn bản số 251/TB-VPCP

- Đề xuất các giải pháp để lưu chuyển lượng container rỗng nội địa phục vụ hàng hoá XNK và các giải pháp khác nhằm giảm thiểu việc tăng giá vận chuyển container trong giai đoạn hiện nay.

- Cục Hàng hải Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các Hãng tàu và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo đúng các quy định.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
15/CV-VASEP 01/03/2021 Công văn Công văn 15/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định Chính phủ
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp