Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH
CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH
TITHICO
Lô F1, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa
Chính thức
84 258 3744164/3744155/3744161
84 258 3744165
tungtinthinh@vnn.vn; tinthinh@tinthinh.com.vn
www.tinthinh.com.vn
DL 385
HACCP, BRC, HALAL, IFS, DOLPHINE SAFE
Cá ngừ, cá biển: dũa, thu, hồng, mũ…, mực, bạch tuộc, tôm, seafood mix