Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Thực Phẩm Mãi Tín
Công ty TNHH Thực Phẩm Mãi Tín
EVERTRUST FOODS CO., LTD
17 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, tp. Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa
HV LIÊN KẾT
84 258 3952 639
84 258 3951 076
www.etf-vn.com
DL243
HACCP, BRC
Cá hồi cắt miếng đông lạnh ăn liền, cá hồi loin đông lạnh, Cá ngừ đại dương đông lạnh cắt miếng ăn liền; cá ngừ đại dương xay Negitoro đông lạnh ăn liền, cá ngừ đại dương plate đông lạnh ăn liền