Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH HẢI SẢN BỀN VỮNG
CÔNG TY TNHH HẢI SẢN BỀN VỮNG
SS CO., LTD
Lô F5+F6, KCN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa
Chính thức
84 258 3744225
84 258 3744226
sustainableseafood.co@gmail.com
sustainableseafood-co.com
DL 607
HACCP
Cá biển, cá ngừ, cá nước ngọt đông lạnh, sản phẩm khác