SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
02/NQ-CP 01/01/2020 Nghị quyết Nghị quyết 02/NQ-CP: tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
119/NQ-CP 31/12/2019 Nghị quyết Nghị quyết 119/NQ-CP: một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản Nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp
413/TB-VPCP 06/12/2019 Thông báo Thông báo 413/TB-VPCP: kết luận của PTT Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổng thể kế hoạch 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển VN đến năm 2030, tầm nhìn 2045
412/TB-VPCP 06/12/2019 Thông báo Thông báo 412/TB-VPCP: kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảoChiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
85/2019/NĐ-CP 14/11/2019 01/01/2020 Nghị định Nghị định 85/2019/-CP: quy định thực hiện thủ tục hành chính theo chế một cửa quốc gia, chế một cửa ASEAN kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
90/2019/NĐ-CP 15/11/2019 01/12/2019 Nghị định Nghị định 90/2019/-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
368/TB-VPCP 17/10/2019 Thông báo Thông báo 368/TB-VPCP: kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019
75/2019/NĐ-CP 26/09/2019 01/12/2019 Nghị định Nghị định 75/2019/-CP: quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
7980/VPCP-KSTT 05/09/2019 Công văn Công văn 7980/VPCP-KSTT: thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh
66/2019/NĐ-CP 29/07/2018 15/09/2019 Nghị định Nghị định số 66/2019/-CP: về bảo tồn sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
777/QĐ-BHXH 24/06/2019 24/06/2019 Quyết định Quyết định 777/-BHXH: Ban hành 18 thủ tục hành chính về hưởng chế độ BHXH, chi trả BHXH, BHTN
53/NQ-CP 17/07/2019 Nghị quyết Nghị quyết 53/NQ-CP: Giải pháp khuyến khích, thúc đẩy DN đầu vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn bền vững
235/TB-VPCP 11/07/2019 Thông báo Thông báo 235/TB-VPCP: kết luận của PTT Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác IUU
233/TB-VPCP 08/07/2019 Thông báo Thông báo 233/TB-VPCP: kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm
233/TB-VPCP 08/07/2019 Thông báo Thông báo 233/TB-VPCP: kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm
42/2019/NĐ-CP 16/05/2019 05/07/2019 Nghị định Nghị định 42/2019/-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
57/2019/NĐ-CP 26/06/2019 26/06/2019 Nghị định Nghị định 57/2019/-CP: biểu thuế XK ưu đãi, biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện CPTPP giai đoạn 20092022
30/NQ-CP 11/05/2019 Nghị quyết Nghị quyết 30/NQ-CP: phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019
40/2019/NĐ-CP 13/05/2019 01/07/2019 Nghị định Nghị định 40/2019/-CP: về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
3556/VPCP-NN 02/05/2019 Công văn Công văn 3556/VPCP-NN: tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm tạp chất