SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
118/NQ-CP 10/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 118/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020
64/2020/NĐ-CP 10/06/2020 30/07/2020 Nghị định Nghị định 64/2020/-CP: hướng dẫn việc thực hiện chế tạm quản theo Công ước Istanbul
68/2020/NĐ-CP 24/06/2020 24/06/2020 Nghị định Nghị định 68/2020/-CP: sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/-CP quy định về quản thuế đối với doanh nghiệp giao dịch liên kết
66/2020/NĐ-CP 11/06/2020 01/08/2020 Nghị định Nghị định số 66/2020/-CP: sửa đổi Nghị định 68/2017/-CP ngày 25/5/2017 về quản , phát triển cụm công nghiệp
84/NQ-CP 29/05/2020 Nghị quyết Nghị quyết 84/NQ-CP: các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu công bảo đảm an ninh trật tự an toàn hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19
58/2020/NĐ-CP 27/05/2020 15/05/2020 Nghị định Nghị định 58/2020/-CP: quy định về mức đóng bảo hiểm hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
68/NQ-CP 12/05/2020 12/05/2020 Nghị quyết Nghị quyết 68/NQ-CP: ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 20202025
183/TB-VPCP 15/05/2020 Thông báo Thông báo 183/TB-VPCP: kết luận của Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng CP với doanh nghiệp với chủ đềCùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời , phục hồi nền kinh tế
53/2020/NĐ-CP 05/05/2020 01/07/2020 Nghị định Nghị định 53/2020/-CP: quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
41/NQ-CP 09/04/2020 Nghị quyết Nghị quyết 41/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020
41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 08/04/2020 Nghị định Nghị định 41/2020/-CP: gia hạn thời gian nộp thuế tiền thuê đất
41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 08/04/2020 Nghị định Nghị định 41/2020/-CP: gia hạn thời gian nộp thuế tiền thuê đất
41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 08/04/2020 Nghị định Nghị định 41/2020/-CP: gia hạn thời gian nộp thuế tiền thuế đất
39/2020/NĐ-CP 03/04/2020 20/05/2020 Nghị định Nghị định 39/2020/-CP: Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam Cuba giai đoạn 20202023
35/2020/NĐ-CP 24/03/2020 15/03/2020 Nghị định Nghị định 35/2020/-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh
16/CT-CP 31/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 16/CT-CP: thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
26/NQ-CP 05/03/2020 Nghị quyết Nghị quyết 26/NQ-CP: ban hành Kế hoạch tổng thể Kế hoạch 5 năm của CP thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
22/2020/NĐ-CP 24/02/2020 25/02/2020 Nghị định Nghị định 22/2020/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/-CP ngày 04/10/2016 của chính phủ quy định về lệ phí môn bài
11/NQ-CP 14/02/2020 Nghị quyết Nghị quyết 11/NQ-CP: Phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2020
07/2020/NĐ-CP 05/01/2020 20/02/2020 Nghị định Nghị định 07/2020/-CP: biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện HĐTM Tự do ASEAN - HK, Trung Quốc