Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG
CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG
STAPIMEX
220 Quốc lộ 1A, Phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG
HV CHÍNH THỨC
84 299 3822164/ 3822367
84 299 3821801
stapimex@hcm.vnn.vn
www.stapimex.com.vn
DL 162, DL 447
HACCP, BRC, IFS, ASC, BAP, GLOBAL GAP
Tôm đông lạnh các loại