Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP

File đính kèm: Tải tại đây
Nhằm thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Nghị định (sau đây gọi tắt là dự thảo) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2012 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2018 sửa đổi Nghị định 2231/2008/NĐ-CP về thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Hai Nghị định này qua nhiều năm triển khai thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc hoặc có một nội dung không phù hợp với thực tế và gây ra một số bất cập cho các DN trong hoạt động SXKD, điển hình như các thủ tục về hàng hóa XNK chưa phù hợp làm phát sinh nhiều chi phí cho doanh nghiệp khi làm thủ tục thông quan hàng hóa, các quy định miễn kiểm tra chất lượng đối với hàng nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ nội địa, các quy định về mã số mã vạch (MSMV) nước ngoài đối với hàng xuất khẩu,...cần được bổ sung, điều chỉnh. Dự thảo Nghị định xin xem file gắn kèm.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của các DN, VP Hiệp hội rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các DN và các anh chị trong mạng lưới VĐCS và các DN Hội viên về dự thảo nói trên về địa chỉ Ms Hoàng Yến - email: hoangyen@vasep.com.vn trước 15h ngày 15/11/2020 để VP kịp tập hợp ý kiến gửi Bộ KHCN.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phối hợp của các anh chị.

 

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM