Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH MTV ESPERSEN VIETNAM
CÔNG TY TNHH MTV ESPERSEN VIETNAM
ESPERSEN VIETNAM
Lô 21 đường số 5, KCN Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
LONG AN
HV CHÍNH THỨC
84 272 3769150
84 272 3769171
Ole.Kibenich@espersen.dk; dinh.tran@espersen.com
DL 710
HACCP, BRC, MSC
Cá tuyết, cá biển đông lạnh