Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Anh Phát
Công ty TNHH Anh Phát
ANH PHAT COMPANY
60 Vũ Huy Tân, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HV LIÊN KẾT
84 28 22371122
84 28 54286779
ape@anhphat.com
www.anhphat.com
Sản xuất máy móc, thiết bị điện trong ngành công nghiệp (Máy IQF, Máy rửa, Máy hấp, Máy luộc, Máy phân cỡ)