Góp ý Dự thảo QCVN về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh

Hiện tại, Bộ LĐTBXH đang dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và các đối tượng chịu tác động.

Dự thảo quy định các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động trong thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, mua bán, sở hữu, lắp đặt, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, phục hồi và thải bỏ các hệ thống lạnh (mới, mở rộng hoặc cải tạo các hệ thống hiện có; các hệ thống đã sử dụng, được chuyển tới và vận hành ở một địa điểm khác; chuyển từ môi chất lạnh này sang môi chất lạnh khác), các bơm nhiệt, các hệ thống hấp thụ có môi chất lạnh bay hơi, ngưng tụ trong vòng tuần hoàn kín. Đây là các vấn đề kỹ thuật ảnh hưởng rất nhiều đến các nhà máy chế biến thủy sản trong toàn bộ quá trình sản xuất và sẽ thay thế hoàn toàn các quy định của QCVN 21: 2015/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh (chi tiết của Dự thảo xin xem tại file gắn kèm)

Để đảm bảo việc việc ban hành dự thảo trên phù hợp với thực tiễn hoạt động SX, KD của DN, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, VP Hiệp hội rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các DN và các anh chị trong mạng lưới VĐCS về dự thảo nói trên. Mọi ý kiến góp ý xin được gửi tới Ms Hoàng Yến - email: hoangyen@vasep.com.vn  trước 12h ngày 3/10/2023 để VP tổng hợp ý kiến của các DN gửi Bộ LĐTBXH được kịp thời.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phối hợp của các anh chị.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM