Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản
Công ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản
QUOC TOAN SEAFOODS CO.,LTD
Lô Q.1A, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
LONG AN
CB, XK
+84 28 38734778
+84 28 38734794
quoctoanduong@gmail.com
www.quoctoan.vn
DL 738
HACCP, BRC
Cá biển: cá đổng, các dũa, cá mó, cá phèn, cá chẽm