Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Tôm Miền Nam
Công ty Cổ phần Tôm Miền Nam
SOUTHERN SHRIMP JOINT STOCK COMPANY (SVS)
Ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
BẠC LIÊU
Chế biến, Xuất khẩu
84 291 3556677
84 291 3777799
bvnhu@svs.com.vn; ketoan@svs.com.vn; info@svs.com.vn; lvtinh@svs.com.vn; nthai@svs.com.vn
www.svs.com.vn
DL 532, DL 544
HACCP, ISO 22000:2018, BRC, HALAL, BSCI, ASC
Tôm sú nguyên con đông lạnh, Tôm sú lặt đầu đông lạnh, Tôm sú PD/PTO đông lạnh, Tôm thẻ nguyên con đông lạnh, Tôm thẻ lặt đầu đông lạnh, Tôm thẻ PD/PTO đông lạnh