Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Thực phẩm Thái Hòa
Công ty Cổ phần Thực phẩm Thái Hòa
THAI HOA FOODS
Lô M, Đường D2, KCN An Nghiệp, Xã An Nghiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
Sóc Trăng
Thủy sản
+84 299 389 0899
info@thaihoafoods.vn; y@thaihoafoods.vn; binh@thaihoafoods.vn
www.thaihoafoods.com/ www.thaihoafoods.com.vn
DL 699
HACCP, BRC
Tôm thẻ tươi đông lạnh, Tôm thẻ hấp đông lạnh,Tôm thẻ Nobasshi đông lạnh, Tôm thẻ tẩm bột đông lạnh, Tôm thẻ Tempura đông lạnh