Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN
NGOPREXCO
Khu Cảng cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Bình An, Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
KIÊN GIANG
HV CHÍNH THỨC
84 297 3862160/ 3942002
84 297 3924331
ngoprexco@vnn.vn; ngoquyenkg@vnn.vn; chatngoprexco@gmail.com; tienphu@ngoprexco.com.vn;
www.ngoprexco.com.vn
DL 407
HACCP, BRC
Cá biển, cá ngừ, mực, bạch tuộc, nhuyễn thể 2 mảnh, ghẹ đông lạnh, Surimi