Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
GUYOMARC'H VIỆT NAM
Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Bình Dương
Sản Xuất
+84 274 3740414
+84 274 3740615
contacthcm@invivo-nsa.com.vn; hong@invivo-nsa.com.vn
www.invivo-nsa.com.vn
ISO 9001:2008
Sản xuất thức ăn gia súc, thủy sản; hóa chất hữu cơ dùng trong thú y và thủy sản; con giống, hóa chất tẩy rửa trong thú y