Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Anh Phát
Công ty TNHH Anh Phát
ANH PHAT COMPANY
45 đường số 18, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, HCM
TP Hồ Chí Minh
SX, KD
84 28 22371122
84 28 54286779
ape@anhphat.com; trinh@anhphat.com;
www.anhphat.com
Sản xuất máy móc, thiết bị điện trong ngành công nghiệp (Máy IQF, Máy rửa, Máy hấp, Máy luộc, Máy phân cỡ)