Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP.HCM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP.HCM
CASE
Số 2 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HV LIÊN KẾT
+84 28 38295087/296113
+84 283-911-5119
casehcm@case.vn
www.case.vn
ISO/EIC 17025:2005 (TCVN ISO/IEC 17025:2007), ISO 9001:2008, ISO/IEC 17065:2013
Phân tích kiểm nghiệm, xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm; Sửa chữa hiệu chuẩn thiết bị phân tích; Tư vấn, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo và các dịch vụ khác.