Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG
CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG
EUROFINS - SAC KY HAI DANG
Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Dịch vụ
84 28 7107 7879
84 28 38239872
VN_CS@eurofins.com; lyhoanghai@eurofins.com; luuhaidang@eurofins.com;
www.eurofins.vn
 
ISO 17025:2005
Nghiên cứu và phát triển khoa học, tư vấn môi trường, kiểm tra chất lượng, kiểm tra, đo lường chỉ số môi trường, ô nhiễm và nước, môi giới thương mại , bán buôn thiết bị, máy móc y tế..