Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK THỦY HẢI SẢN HÙNG CƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK THỦY HẢI SẢN HÙNG CƯỜNG
HUNG CUONG SEAFOOD
Ấp Thanh Mỹ 2, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
VĨNH LONG
HV CHÍNH THỨC
84 270 3964342
84 270 3964337
hungcuong@hcseafood.com.vn/hungcuongseafood@vnn.vn
www.phucuonggroup.com
DL 430
HACCP, ISO 9001:2008
Tôm, cá tra đông lạnh