Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN TM SX BAO BÌ NHỰA TÂN HIỆP LỢI
CÔNG TY CỔ PHẦN TM SX BAO BÌ NHỰA TÂN HIỆP LỢI
TAN HIEP LOI PACK JSC
4343 Nguyễn Cửu Phú, khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh
+84 2837545213
ly@tanhieploi.com.vn
www.tanhieploi.com.vn
ISO, HACCP