Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN AN PHƯỚC
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN AN PHƯỚC
APFISH
Tổ 5, Ấp Thanh Thủy, Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
VĨNH LONG
HV CHÍNH THỨC
(+84) 70.3.934.418
(+84) 70.3.934.401
sales@anphuocfish.com
www.anphuocfish.com
DL 118, DL 196, DL 231 và DL 375
HACCP, HALAL, ISO 9001:2008, BRC
Cá Tra, basa