Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam
Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam
BUREAU VERITAS CPS VN
Tầng 4, Tòa nhà Etown 1, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh
Kiểm tra, kiểm định, chứng nhận, đào tạo.
84 28 38122196
84 28 38127038
contact.vn@bureauveritas.com
www.bureauveritas.vn
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 và OHSAS 18001:2008
Chứng nhận, kiểm định và kiểm nghiệm toàn chuỗi hành trình thủy sản theo các yêu cầu về chất lượng, sức khỏe và an toàn, môi trường và trách nhiệm xã hội