Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH ALFA LAVAL Việt Nam
Công ty TNHH ALFA LAVAL Việt Nam
ALFA LAVAL VIETNAM
Tầng 3, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM
TPHCM
Thiết bị
+84 28 54111400
+84 28 54161988
vietnam.info@alfalaval.com; doan.tran@alfalaval.com; hong.vu@alfalaval.com
http://www.alfalaval.com/
Cung cấp thiết bị, dây chuyền công nghệ trong chế biến thủy sản.