Góp ý dự thảo Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo)

Dự thảo có phạm vi áp dụng rộng có nhiều nội dung tác động trực tiếp đến trách nhiệm thực hiện của các chủ thể sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản dùng làm thực phẩm, trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương. Một số nội dung được cập nhật, bổ sung mới có ảnh hưởng đến DN, cơ sở SX CB thực phẩm, thủy sản:

  • Qui định cụ thể trình tự thu hồi tự nguyện, bắt buộc thực phẩm không bảo đảm an toàn, bao gồm việc thực hiện thu hồi trong trường hợp nghiêm trọng, khẩn cấp.
  • Bổ sung hướng dẫn chi tiết xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn sau khi được thu hồi; Trách nhiệm thực hiện, nghĩa vụ báo cáo của cơ sở sản xuất, kinh doanh; Trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước Trung ương, địa phương việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn.
  • Bổ sung các biện pháp xử lý đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có thực phẩm bị phát hiện không bảo đảm an toàn (buộc thực hiện điều tra nguyên nhân, thiết lập và thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa nhằm ngăn chặn vụ việc tương tự; chịu sự giám sát, kiểm tra tăng cường…). 

Thông tư này khi ban hành sẽ thay thế cho TT 03/2011 và TT 74/2011. Chi tiết dự thảo và các tài liệu kèm theo xin xem tại đây.

Để đảm bảo Thông tư được ban hành đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn, trân trọng đề nghị Quý DN và Anh, Chị góp ý cho nội dung của Thông tư. Ý kiến của Quý DN và Anh, Chị vui lòng gửi về VP Hiệp hội trước ngày 08/9/2021 về địa chỉ email: hoangyen@vasep.com.vn để Hiệp hội tổng hợp gửi góp ý cho Cục NAFIQAD được kịp thời.

Trân trọng cám ơn.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM