Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Thủy sản Hai Nắm
Công ty TNHH Thủy sản Hai Nắm
HANAFISH
Quốc lộ 30, Ấp Nhứt, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.
Đồng Tháp
CB, XK
+ 84 27 7383 3336
+84 27 7383 3335
nhan.nguyen@hanafish.vn; hoangvu.nguyen@hanafish.vn; info@hanafish.vn
www.hanafish.vn
DL918
HACCP, BRC, IFS, HALAL
Các sản phẩm cá tra, ba sa đông lạnh (Phi lê, nguyên con, xẻ bướm, cắt khúc)