Mời tham dự hội thảo: Hướng dẫn Chương trình Kiểm soát An toàn thực phẩm Thủy sản và Sản phẩm thủy sản Xuất khẩu sang Thị trường Liên minh Châu Ân (EU)

Sau đợt đánh giá định kỳ của Tổng vụ Sức khỏe và An toàn thực phẩm, Ủy ban Châu Âu (DG-SANTE) tháng 6/2023, cùng với việc các thay đổi điều chỉnh trong qui định của Châu âu, Tổng vụ DG - SANTE đã có một số khuyến cáo yêu cầu điều chỉnh kiểm soát an toàn thực phẩm của cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM) với nhiệm vụ được Bộ NN&PTNN giao đã rà soát, tổng hợp và xây dựng một chương trình đầy đủ về cập nhật các yêu cầu và thủ tục kiểm soát ATTP đối với các lô hàng và doanh nghiệp xuất khẩu sang EU: “Chương trình Kiểm soát An toàn thực phẩm Thủy sản và Sản phẩm thủy sản Xuất khẩu sang Thị trường Liên minh Châu Ân (EU)”, theo đó giúp hướng dẫn các doanh nghiệp kiểm soát và nâng cao quản lý an toàn thực phẩm tại DN và các đơn vị trong chuỗi.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục