Góp ý cho dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN) "Sản phẩm Thuỷ sản - Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ đông lạnh"

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3760/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục và kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và công văn số 2199/BNN-KHCN ngày 16/4/2021 về triển khai nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (đơn vị trực thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) đã xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) “Sản phẩm thủy sản – Nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh”.

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN nêu trên (dự thảo TCVN được đăng tải trên website của Cục tại địa chỉ: www.nafiqad.gov.vn, mục “Góp ý dự thảo văn bản”).

Văn phòng Hiệp hội kính đề nghị Quý DN xem và góp ý cho dự thảo để đảm bảo TVCN khi ban hành không gây bất cập, vướng mắc cho DN khi thực thi.

Ý kiến góp ý của Quý DN vui lòng gửi về cho Hiệp hội trước ngày 05/7/2022 theo đầu mối: Ms Hoàng Yến - Phó Trưởng VPĐD; email: hoangyen@vasep.com.vn để Hiệp hội tổng hợp và gửi Cục NAFIQAD.

CV Số: 571/QLCL-CL1 V/v đề nghị góp ý Dự thảo TCVN

Dự thảo TCVN

Trân trọng cám ơn.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM