Trực tuyến, ngày 11/6/2021: Phòng tránh rủi ro và giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất nhập khẩu thủy sản trong bối cảnh Covid19 và hậu Covid19.

Nhằm phòng tránh, giảm thiểu các rủi ro liên quan HĐ XNK thủy sản, nâng cao năng lực cho DN, đặc biết trong bối cảnh diễn biến mới của tình hình kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 với nhiều thách thức và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng..., có thể xảy ra các tranh chấp HĐ XNK khi các điều khoản không được ràng buộc rõ ràng trách nhiệm.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục