Mời tham dự khóa: HACCP cơ bản trong doanh nghiệp chế biến Thủy sản

Chương trình cập nhật có hệ thống kiến thức về HACCP & vệ sinh ATTP cho các doanh nghiệp, đồng thời nâng cao kỹ năng xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống HACCP, công tác quản lý chất lượng trong nhà máy thủy sản.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục