Minh Phú (MPC): 9 tháng lãi ròng 681 tỷ, tăng 58% so với cùng kỳ

Về nợ, tổng nợ MPC tăng từ mức 6.519 tỷ lên 7.332 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn ngân hàng tăng gần 2.000 tỷ lên 5.176 tỷ đồng. Ngược lại, vay dài hạn giảm từ 2.043 về 1.387 tỷ đồng.

Thuỷ sản Minh Phú (MPC) vừa công bố BCTC quý 3/2018 với doanh thu hợp nhất đạt 4.883 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 4.503 tỷ cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại tăng đáng kể, từ 582,5 tỷ lên 831,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng, cùng với đó chi phí lãi vay cũng tăng tương ứng. Các chi phí bán hàng, quản lý tăng trong kỳ, tính chung lại MPC thu về mức lãi ròng gần 353 tỷ, tăng hơn 30% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, MPC ghi nhận doanh thu 12.567 tỷ và lợi nhuận sau thuế 681 tỷ, lần lượt tăng 15% và hơn 58% so với thực hiện 9 tháng đầu năm 2017. So với kế hoạch 18.200 tỷ doanh thu và 990 tỷ lãi ròng, đến nay MPC đồng thuận thực hiện được 69% cả 2 chỉ tiêu.

Tính đến ngày 30/9/2018, tổng tài sản tăng từ 9.510 lên 10.933 tỷ, đà tăng chủ yếu từ tài sản ngắn hạn với hơn 1.400 tỷ lên mức 9.463 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng mạnh 44% lên gần 6.000 tỷ. Về nợ, tổng nợ MPC tăng từ mức 6.519 tỷ lên 7.332 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn ngân hàng tăng gần 2.000 tỷ lên 5.176 tỷ đồng. Ngược lại, vay dài hạn giảm từ 2.043 về 1.387 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu MPC đang giao dịch tại mức 46.600 đồng/cp. Mới đây, MPC đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 bàn về kế hoạch tăng vốn điều lệ, đầu tư nhà máy, bầu nhân sự mới…

Theo MPC, do có nhà đầu tư muốn mua 35,1% cổ phiếu mới nên công ty trình phương án tăng vốn điều lệ từ 1.400 tỷ lên 2.157 tỷ đồng theo hình thức riêng lẻ cho nhà đầu tư (tỷ lệ tăng vốn là hơn 54%). Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 75,72 triệu cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá 757 tỷ đồng theo phương thức chào bán riêng lẻ. Giá chào bán dự kiến dựa trên đàm phán với các nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách và không thấp hơn giá đóng cửa bình quân trong 10 ngày liên tiếp trước thời điểm nộp hồ sơ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Cổ phiếu phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

(Theo Trí Thức Trẻ)

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục