Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư thẩm định, chứng nhận cơ sở SX KD TP nông, lâm, TS đủ ĐK bảo đảm ATTP thuộc phạm vi QL của Bộ NNPTNT

Hiện nay, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) dự kiến tổ chức cuộc họp vào ngày 8/11/2022 về việc góp ý cho Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo) để lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và các đối tượng chịu tác động.

Đây là một Thông tư quan trọng, sửa đổi Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT48/2013/TT-BNNPTNT ảnh hưởng đến việc thẩm định, đánh giá điều kiện ATTP của các cơ sở chế biến thực phẩm (trong đó có thủy sản), kiểm tra chứng nhận cho lô hàng thủy sản XK.

Tại Dự thảo, nhiều nội dung quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến  doanh nghiệp CB, XK thủy sản đã được điều chỉnh như các hình thức thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP, bổ sung Danh sách XK, tần suất thẩm định, đánh giá điều kiện ATTP, thủ tục thẩm định cấp chứng thư (xin vui lòng download dự thảo, giấy mời tham dự cuộc họp và file tiếp thu các góp ý trước đây tại đây)

Do thời hạn góp ý rất gấp, để đảm bảo việc việc ban hành dự thảo trên phù hợp với thực tiễn hoạt động SX, KD của DN, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, VP Hiệp hội rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các DN và các anh chị trong mạng lưới VĐCS về dự thảo nói trên. Mọi ý kiến góp ý xin được gửi tới Ms Hoàng Yến - email: hoangyen@vasep.com.vn  trước 10h ngày 7/11/2022 (Thứ Hai) để VP tổng hợp ý kiến của các DN gửi Bộ NNPTNT được kịp thời hạn.

Trân trọng cảm ơn.

 

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM