Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 762/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 về rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định về kiểm dịch thủy sản nhập khẩu (TT 26/2016/TT-BNNPTNT, 36/2018/TT-BNNPTNT, TT 11/2021/TT-BNNPTNT, Bộ NNPTNT đang xây dựng và lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Dự thảo sửa đổi có nhiều điểm quan trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kiểm dịch trong XNK thủy sản và SP thủy sản, trong đó nổi bật có các thay đổi đáng chú ý sau:

  1. Miễn kiểm dịch đối với sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu làm nguyên liệu để gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu, làm hàng mẫu thử nghiệm trưng bày hội chợ, triển lãm, làm thực phẩm xuất khẩu bị triệu hồi hoặc trả về.
  2. Phạm vi của SP động vật thủy sản (sửa đổi mục II phần A và phần B Phụ lục I TT 26/2016)
  3. Sửa đổi các chỉ tiêu kiểm dịch (Sửa đổi, bổ sung Điểm 1 Mục I Phần B Phụ lục IV của TT 26/2016) theo đó thay thế toàn bộ chỉ tiêu vi sinh, hóa lý bằng các chỉ tiêu virus gây bệnh thủy sản
  4. Tần suất lấy mẫu, số lượng mẫu (Sửa đổi, bổ sung Điểm 2 Mục I Phần B Phụ lục IV của TT 26/2016) theo đó áp dụng chung một tần suất lấy mẫu, không phân biệt đối với sản phẩm nguy cơ cao và sản phẩm nguy cơ thấp như TT 36/2018

Dự thảo của Nghị định nói trên kèm theo tờ trình xin xem tại file gắn kèm 

Để nội dung sửa đổi tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện, đáp ứng được các yêu cầu của DN trong quá trình XNK, hạn chế các khó khăn vướng mắc của DN khi thực hiện kiểm dịch TS NK từ nguồn đánh bắt, VP Hiệp hội rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các DN Hội viên, các DN thuộc CLB cá ngừ, và các Anh Chị trong mạng lưới VĐCS về nội dung dự thảo nói trên về địa chỉ Ms Hoàng Yến - email: hoangyen@vasep.com.vn trước 12h ngày 18/4/2022 để VP kịp tập hợp ý kiến gửi Cục Thú y được kịp thời.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phối hợp của các anh chị

Email: dtan91@gmail.com
Điện thoại

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM