Hội thảo “Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về định mức chi phí tái chế thực hiện trách nhiệm EPR của nhà sản xuất, nhập khẩu”

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối với một đơn vị  khối lượng sản phẩm, bao bì và chi phí quản lý hành chính phục vụ quản lý, giám sát, hỗ trợ thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu.

Để góp ý hoàn thiện Dự thảo, bảm đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo:

GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TÁI CHẾ HỢP LÝ, HỢP LỆ ĐỐI VỚI MỘT ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM, BAO BÌ VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, HỖ TRỢ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA NHÀ SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU

Thời gian: 08h00 - 11h30, thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Jaune A, Khách sạn Hotel Du Parc, 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại điện tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Đề công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước 15h ngày 27/6/2023 tại link https://bit.ly/HTFsEPR

Chương trình hội thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ https:vibonline.com.vn/su-kien

Trân trọng cảm ơn!

Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:

Ban pháp chế - VCCI, ĐT: 024.6683.6545/ 024.3577.0632,

Ernail : xdphapluat.vcci@gmail.com/xdphapluat@vcci.com.vn

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục