Mời tham dự Hội thảo “Hướng dẫn áp dụng Bộ công cụ Đánh giá rủi ro Lao động trẻ em và Hoạt động quản lý lao động chưa thành niên tại Doanh nghiệp thủy sản”

Mục tiêu hội thảo: Giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả lao động tại doanh nghiệp, phòng tránh các lỗ hổng trong công tác quản lý lao động, đặc biệt các lỗ hổng liên quan lao động trẻ em, lao động chưa thành niên tại doanh nghiệp và từ các đơn vị cung ứng dịch vụ thứ cấp cho doanh nghiệp.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục