Năm 2021 Nga khai thác 4,9 triệu tấn cá

(vasep.com.vn) Tổng sản lượng đánh bắt thủy sản của Nga đạt 4,89 triệu tấn vào năm 2021, chỉ cao hơn 0,8% so với năm trước.

Năm 2021 Nga khai thác 49 triệu tấn cá

Khoảng 3,46 triệu trong tổng số đó được thu hoạch ở vùng Viễn Đông của Nga, mặc dù con số đó thấp hơn 0,9% so với năm 2020.

Khu vực này đã khai thác 1.674 triệu tấn cá minh thái, 163.900 tấn cá tuyết (ít hơn 3.700 tấn so với năm 2020), 394.210 tấn cá trích và 67.200 tấn cá thu.

Chính phủ cho biết khối lượng sản xuất cá hồi Thái Bình Dương lên tới 539.000 tấn, cao hơn 80% so với năm 2020 (nhưng chỉ cao hơn 8,2% so với năm 2019).

Ở lưu vực phía Bắc, tổng sản lượng khai thác tăng 6,4% và đạt 521.400 tấn, với sản lượng cá tuyết và cá tuyết chấm mỗi loại tăng 10% lên lần lượt 335.440 tấn và 96.000 tấn.

Ở khu vực phía Tây, ngư dân đánh bắt được 76.000 tấn, giảm 8,4% so với năm 2020. Thủy sản Trường Sa là 41.000 tấn và cá trích Baltic là 22.730 tấn.

Trong lưu vực thủy sản Azov-Biển Đen, 62.510 tấn đã được khai thác, ít hơn 6,7% so với năm 2020.

Các ngư dân ở lưu vực sông Volga-Caspian đã tăng sản lượng đánh bắt của họ lên 20% lên 96.500 tấn, với sản lượng khai thác hải sản tăng 2,5 lần lên 30.440 tấn.

Cuối cùng, ở vùng lãnh hải nước ngoài, đội tàu của Nga đã tăng sản lượng đánh bắt thêm 23,5% lên 371.000 tấn, trong khi đánh bắt ở vùng biển quốc tế tăng 13% lên 250.200 tấn.

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục