Sản lượng nuôi trồng thủy sản hữu cơ ở EU tăng 60%

(vasep.com.vn) Sản lượng nuôi trồng thủy sản hữu cơ của 27 nước EU năm 2020 đạt khoảng 74.032 tấn, chiếm 6,4% tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của khối này.
Sản lượng nuôi trồng thủy sản hữu cơ ở EU tăng 60
Sản lượng nuôi trồng thủy sản hữu cơ ở EU tăng 60%

Sản xuất thuỷ sản hữu cơ ở EU-27 năm 2020 tăng 60% so với năm 2015 (46.341 tấn). Số liệu này được ghi nhận trong báo cáo Đánh giá Thị trường khai thác và Nuôi trồng Thủy sản mới nhất của (EUMOFA) với chuyên đề: "Nuôi trồng thủy sản hữu cơ ở EU".

Sản phẩm chính của nuôi trồng thủy sản hữu cơ ở EU là trai, với sản lượng đạt 41.936 tấn, chiếm hơn một nửa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản hữu cơ. Tiếp theo là cá hồi salmon với 12.870 tấn; cá hồi trout - 4590 tấn; cá chép - 3562 tấn; hàu, 3228 tấn; Cá vược và/hoặc cá tráp châu Âu - 2750 tấn.

Các nhà sản xuất nuôi trồng thủy sản hữu cơ hàng đầu ở EU là Ireland (cá hồi và vẹm), Ý (vẹm và cá), Pháp (hàu, vẹm và cá hồi), Hà Lan (vẹm), Tây Ban Nha (vẹm và cá tầm) và Đức, Đan Mạch và Bungari (trai).

Lê Hằng
Phó Giám đốc Trung tâm VASEP.PRO
Email: lehang@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext.204

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục