Argentina: Xuất khẩu tôm tăng mạnh trong tháng 6/2021

(vasep.com.vn) Xuất khẩu thủy sản của Argentina tăng trong tháng 6/2021, tăng 20% về khối lượng và 87% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Nước này XK 41.613 tấn thủy sản, trị giá 169 triệu USD trong tháng 6 năm nay, tăng 20% về khối lượng và 87% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ tăng mạnh XK tôm đỏ trong tháng 6/2021.

Argentina XK 14.581 tấn tôm đỏ, tăng 189% về khối lượng so với 5.118 tấn của tháng 6/2020. Giá trị XK đạt 105,9 triệu USD tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

XK tôm đỏ của nước này trong nửa đầu năm nay tăng trưởng mạnh. Giá XK trung bình mặt hàng này tăng 21% đạt 7.261 USD/tấn trong tháng 6/2021.

XK cá hake tăng 30% về khối lượng và 36% về giá trị đạt lần lượt 8.993 tấn, trị giá 20,4 triệu USD trong tháng 6 năm nay. Giá trung bình XK sản phẩm này tăng 5% đạt 2.267 USD/tấn.

XK mực ống illex giảm 48% và 50% đạt 10.561 tấn, trị giá 21,7 triệu USD trong khi giá XK trung bình đạt 2.055 USD/tấn, giảm 23% so với tháng 6/2020.

Về thị trường NK, tổng XK thủy sản của Argentina sang Tây Ban Nha (thị trường NK lớn nhất, chiếm 21% thị phần), đạt 8.258 tấn, trị giá 49,4 triệu USD trong tháng 6/2021, tăng 132% về khối lượng và 256% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng XK thủy sản của Argentina sang Mỹ (thị trường NK lớn thứ hai) đạt 4.296 tấn, trị giá 21 triệu USD, tăng lần lượt 47% và 44% trong khi XK sang Italy (thị trường lớn thứ 3) đạt 2.859 tấn, trị giá 18,7 triệu USD, tăng lần lượt 102% và 228% so với tháng 6/2020.

Không có mô tả.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục