Nga: Giá cá minh thái và cá tuyết Thái Bình Dương tăng

(vasep.com.vn) Giá cá đông lạnh giao ngay của Nga dao động trong tuần 46 của năm 2021 (8-14/11/2021).

Chú thích ảnh

Tại khu vực Viễn Đông của nước này, giá giao nga cá hồi hồng và cá trích Thái Bình Dương ước tính ở mức 130-155 RUB/kg (1,79 – 2,13 USD/kg) và 40-60 RUB/kg, giảm từ 140-165 RUB/kg và 45 - 65 RUB/kg trong tuần trước đó.

Giá giao ngay cá cá minh thái và cá tuyết Thái Bình Dương tăng 55-75 RUB/kg và 155-170 RUB/kg từ 50-65 RUB/kg và 150-165 RUB/kg.

Tại khu vực Tây Bắc, giá cá tuyết và cá hồi tăng lên 215-240 RUB/kg và 170-220 RUB/kg từ 210-240 RUB/kg và 165-210 RUB/kg. Giá giao ngay cá trích ổn định ở mức 65-95 RUB/kg.

Tại khu vực miền Trung của Nga, giá cá minh thái, cá thu Đại Tây Dương và cá hồi ổn định so với tuần trước đó, ở mức 110-120 RUB/kg, 130-140 RUB/kg và 170-210 RUB/kg.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục