Ireland: đầu tư 240 triệu EUR để phát triển thủy sản

(vasep.com.vn) Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, thực phẩm và hàng hải Ireland Simon Coveney đưa ra 8 chương trình nhằm thực hiện gói chương trình phát triển thủy sản trị giá 261,6 triệu USD từ quỹ nghề cá và hàng hải EU (EMFF). Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2020 và có thể xa hơn nữa.

Thông qua chương trình, khoảng 73 triệu USD sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho ngành đánh bắt thủy sản.

Phân bổ tài chính của Gói chương trình phát triển thủy sản

Hạng mục

Phân bổ tài chính của chương trình (triệu USD)

Tổng số tiền của Gói chương trình phát triển thủy sản

261,6

Hỗ trợ cho ngành đánh bắt thủy sản

73

Trong đó: -  Thực hiện các chính sách mới cho ngành thủy sản (CFP)

49,1 

                 -   Đề án Thuỷ sản mới, giúp các đội tàu đánh cá hạn chế tối đa lượng thủy sản đánh bắt không mong muốn, hạn chế cá cỡ nhỏ, đầu tư thiết bị trên tàu và ngoài khơi

17,4

2 chương trình nuôi trồng thủy sản

31,4

đề án bảo tồn nghề cá ven bờ và nhắm mục tiêu 12 triệu EUR (13,1 triệu USD) cho một Đề án phát triển địa phương Thuỷ sản.

6,5

3 đề án  thúc đẩy sự phát triển của ngành chế biến thủy sản

26,2

Hạng mục khác

124,5

Chính phủ Ireland thể hiện sự cam kết đối với ngành thủy sản và các cộng đồng ven biển người phụ thuộc vào nghề cá và nuôi trồng thủy sản. 

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục