Giá tôm nguyên liệu của Indonesia ổn định trong tuần 5/2022

(vasep.com.vn) Giá tại đầm tôm chân trắng nguyên liệu tại Indonesia tiếp tục ổn định tại các vùng nuôi chính của nước này, Tây Nusa Tenggara và Đông Java trong tuần 5/2022.

Chú thích ảnh

Giá tôm tại Tây Nusa Tenggara (tỉnh sản xuất tôm lớn thứ hai của nước này), tiếp tục đạt 97.000 IDR/kg (6,73 USD/kg) và 87.000 IDR/kg với cỡ 30 và 40 con, 67.000 IDR/kg với cỡ 60 con.

Giá tôm cỡ 80 và 100 con/kg có xu hướng tương tự với 61.000 IDR/kg và 49.000 IDR/kg trong tuần thứ hai liên tiếp.

Tính theo USD, giá tôm đạt 6,75 USD/kg và 6,05 USD/kg với cỡ 30 và 40 con, 4,66 USD/kg với cỡ 60 con và 4,24 USD/kg và 3,41 USD/kg với cỡ 80 và 100 con/kg.

Giá tôm ở Đông Java vẫn ổn định ở mức 99.000 IDR/kg và 89.000 IDR/kg với cỡ 30 và 40 con, 69.000 IDR/kg với cỡ 60 con và 63.000 IDR/kg và 51.000 IDR/kg với cỡ 80 và 100 con/kg.

Tính theo USD, giá tôm đạt 6,89 USD/kg và 6,19 USD/kg với cỡ 30 và 40 con, 4,80 USD/kg với cỡ 60 con và 4,38 USD/kg và 3,55 USD/kg với cỡ 80 và 100 con/kg.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục