Yêu cầu mới của EU sẽ thay đổi cách các công ty thủy sản báo cáo các chỉ số bền vững

(vasep.com.vn) Chỉ thị Báo cáo Tính bền vững của Doanh nghiệp (CSRD) có hiệu lực tại EU từ tháng 1. Do đó, nhiều công ty thủy sản sẽ sớm được yêu cầu tăng phạm vi công bố thông tin về môi trường, xã hội và quản trị của họ.

Theo chỉ thị, các công ty được yêu cầu báo cáo là “các doanh nghiệp lớn”. Theo EU, doanh nghiệp lớn là công ty đạt ít nhất hai trong 3 tiêu chí: Bảng cân đối kế toán lớn hơn 20 triệu EUR (21,7 triệu USD), doanh thu ròng 40 triệu EUR (43,4 triệu USD) hoặc số lượng nhân viên bình quân đạt 250 người. Thông tin cụ thể các công ty phải báo cáo sẽ được mô tả trong những năm tới, nhưng trong số nhiều đề xuất có các yêu cầu báo cáo chuỗi giá trị có thể dẫn đến hiệu ứng dây chuyền,các công ty nhỏ hơn cũng phải được yêu cầu tiết lộ thông tin trong CSRD để kinh doanh với các công ty lớn hơn.

Chú thích ảnh

Nếu công ty thuỷ sản không thể cung cấp dữ liệu tác động khí hậu, phát triển bền vững, công ty có thể bị bỏ lại phía sau bởi những đối thủ.

Theo Giám đốc Chiến lược và Phát triển bền vững của PwC Na Uy Inki Brow, các công ty thuỷ sản cần bắt đầu lập kế hoạch ngay bây giờ để tránh các vấn đề trong tương lai. Các đề xuất được thông qua sẽ làm bất kỳ công ty nào giao dịch với một công ty lớn hơn đều cần bắt đầu thu thập nhiều dữ liệu quan trọng liên quan đến khí hậu, bao gồm cả khí thải nhà kính. Nếu công ty thuỷ sản không thể cung cấp dữ liệu tác động khí hậu, phát triển bền vững, công ty có thể bị bỏ lại phía sau bởi những đối thủ. Mặc dù CSRD chủ yếu tập trung vào EU, nhưng ngành thủy sản toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng do các yêu cầu báo cáo về chuỗi giá trị.

Tin tốt là hầu hết các yêu cầu EU đã được xây dựng trên một khuôn khổ phù hợp với nhiều thông lệ trong ngành thủy sản về báo cáo bền vững. Nhiều công ty đã bắt đầu tổ chức báo cáo của họ theo các tiêu chuẩn này, sẽ chuẩn bị tốt hơn cho các yêu cầu mới. Các công ty thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với EU nên xem xét việc đưa tính bền vững trở thành một phần tích hợp trong chiến lược kinh doanh.

Thuỳ Linh (Theo seafoodsource) 

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục